Hitta till och parkera på Pedagogen Park

Pedagogen Park ligger i Fässberg i Mölndal.

Det är enkelt att ta sig hit, både med bil, cykel och kollektivt. Från området når du lätt de stora lederna, Söderleden och E6/E20. Väljer du att åka kollektivt, finns det flera busslinjer som regelbundet kör till området.

Bussar att välja mellan
Hållplatser: Jolen norra (och Bifrost, ligger ca 850 meter från Pedagogen Park)
Här hittar du hållplatserna vid Pedagogen Park.
För aktuella avgångar och busslinjer. Se här.

Parkering
Det finns även gott om parkeringsplatser för både bil och cykel i området. Om du tar bilen så står du 2 timmar gratis i området. Du måste dock logga in och ut på SMS-appen även om du bara står här 2 h. Därefter kommer det att kosta 5 kr/h med möjlighet att parkera max 24 h i området. Mer information om hur du parkerar med SMS-appen läser du på skyltarna runtom på våra parkeringar. För dig som har din arbetsplats på Pedagogen Park så gäller speciella parkeringstillstånd som ska ligga väl synligt i bilen.

Cykelparkeringar:
Se kartan med cykelparkering här.

Till Västtrafiks hemsida
Till vägbeskrivningar med Google maps
Trafiken.nu

Från och med den 1/1 2021 så kommer du som arbetar på Pedagogen Park att behöva ett digitalt parkeringstillstånd när du parkerar på området. Vi årsskiftet lämnar vi de analoga parkeringssystemet med papperstillstånd och kommer att gå över till en digital parkeringstjänst.

De digitala parkeringstillståndet kopplas till ditt fordons registreringsnummer så du
behöver inte längre ha koll på ditt papperstillstånd utan kontroll görs via fordonets
registreringsnummer vid in -och utpassering i området.
Besökare står som tidigare gratis i två timmar och efter det är kostnaden 5 kr/h.

Kontakta parkeringsansvarig på ditt företag för mer information.

Digitaliseringen av parkeringstjänsten genomförs tillsammans med Mölndals Parkerings
AB som både driftsätter och tillhandahåller support. Kontakt på Mölndals Parkerings AB,
e-post: mpab@mpab.molndal.se eller telefon: 031-87 54 79.