Attraktivt läge i Mölndal

Pedagogen Park har ett perfekt läge i Mölndal, med närhet till bland annat infartsleder och handel. Ett 82 000 kvadratmeter stort markområde som rymmer drygt 36 000 kvm företagande, flera planerade bostadsområden, ett stort tillhörande grönområde, skola, förskola samt parkeringsytor. En stadsdel som för in lite mer grönt i vardagen och där man kan finna lugn. Men också rum för spontana möten, träning och gemenskap.

Huset Pedagogen byggdes 1974 för Göteborgs universitets lärarutbildning. Idag ägs byggnaden av Aspelin Ramm Fastigheter och är ombyggd och anpassad för verksamheter och företag och är en populär mötesplats. Närmare 40 företag sitter idag i Pedagogen Park, som har gått från att vara en läroplats till en inspirerande företagspark och nu blivande stadsdel.

Aspelin Ramm Fastigheter har utvecklat en rad olika fastighetsprojekt i Västsverige och Stockholm. I första hand butiks- och kombinationsfastigheter, men på senare tid även hotell- och bostadsfastigheter. Genom god och innovativ arkitektur utvecklas och anpassas befintliga byggnader och miljöer till nya verksamheter med andra krav på funktionalitet och tillgänglighet.