20/4 2022

90 nya parkeringsplatser vid P-Dahl

Vi förbereder för en ny stadsdel och snart påbörjas markarbeten för Parkhus 4. Det betyder att delar av den södra parkeringen kommer att tas bort den 1 maj 2022 för att göra plats åt de nya husen.