16/4 2020

Ännu närmare en ny stadsdel

I höst räknar Aspelin Ramm Fastigheter med att påbörja bygget av ett första kvarter. Det handlar om en huskropp med 44 lägenheter, 180 parkeringsplatser och 2 000 kvadratmeter avsedda för handel.