20/9 2021

Arbete på Prästgårdsgatan

Nästa vecka, vecka 39, påbörjar arbetet med att gräva för en ny vattenledning. Mark-och Energibyggarna som är kommunens entreprenör kommer etappvis att stänga av delar av Prästgårdsgatan. En tillfällig väg kommer att gå genom Prästgården.