31/10 2021

Asfaltering av infarten Prästgårdsgatan

Den 2 november asfalterar Mark- och energibyggarna infarten till Prästgårdsgatan. Det kan bli lite stökigt att ta sig in och ut i området den dagen.