22/3 2018

Aspelin Ramm Fastigheter förvärvar prästgården bredvid Pedagogen Park

Aspelin Ramm Fastigheter förvärvar prästgården bredvid Pedagogen Park i Mölndal av behandlingsföretaget Nätverkscentrum. Tomten är på sammanlagt 6000 kvadratmeter och den herrgårdsliknande huvudbyggnaden är cirka 450 kvadratmeter