24/1 2022

Byggnyheter

Under 2022 kommer det att vara mycket aktivitet i området. Flera exploatörer kommer att börja förbereda och bygga sina nya kvarter i den växande stadsdelen. I veckan börjar Skanska påla.