16/11 2017

Detaljplaneförslaget är utställt i entrén

Detaljplaneförslaget för stadsdelen Pedagogen Park är nu ute på samråd och du hittar planförslaget i entrén på Frölundagatan 118. Vill du ha en kopia på planbeskrivningen så kom upp till oss på Aspelin Ramm Fastigheter så hjälper vi till med det!