4/10 2019

En föreläsning om hållbart resande

Är du trött på att sitta i bilkö på morgonen? Varför tar köerna aldrig slut? Det byggs ju jämt... Borde man inte ha byggt färdigt snart? Några frågor kommer vi att få svar på.