Förskola i grön oas

Lek, gunga, samarbeta, måla, snickra, sjung, upptäck, lär. I Pedagogen Park finns förskolan Växthuset, som ger barnen inspiration, glädje och kunskap i en naturskön miljö.

Förskolan Växthuset har naturen utanför grinden i Pedagogen Park. Verksamheten är uppdelad i de fyra avdelningarna Morgonsång, Vinternatt, Sommardag och Önskenatt. Här arbetar personalen med åldersblandade grupper från 1-5 år.

Till förskolans hemsida

kindergarten3