7/9 2021

Fråga staden och tekniska förvaltningen om kommande arbete

Mölndals stad och tekniska förvaltningen går in i andra etappen av byggnationen av gator, allmän plats/torg och vatten- och avloppsledningar i den blivande stadsdelen.