11/3 2016

Hjärtstartare på Pedagogen Park

Det finns hjärtstartare på flera platser runtom på Pedagogen Park och idag har vi förstärkt med ytterligare en.