23/1 2020

ICA till Pedagogen Park

ICA etablerar ny butik i den framväxande stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal.