3/6 2019

Invigningen av ”Ett torg för fri fantasi” närmar sig…

Pedagogen Park har under en längre tid i samarbetat med konstnären Torsten Jurell och arbetat med projektet att skapa ett torg, en mötesplats för det oväntade.