11/6 2020

Lärorika namn i den blivande stadsdelen

En ny detaljplan för Pedagogen Park vann laga kraft i mars. Nu är det klart vad gatorna i området ska heta.