16/9 2019

Lunchföreläsning 2 oktober

Under hösten/vintern kommer vi att bjuda in till föreläsningar inom olika ämnen och områden. Den första lunchföreläsningen är den 2 oktober.