28/6 2022

Ny månadsavgift på parkeringstillstånd från 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 kommer det att bli en ny parkeringsavgift i Pedagogen Park, som avser er som hyr parkeringstillstånd.