3/12 2015

Vi välkomnar Honeywell och Sibelco!

Nu berikas Pedagogen Park med ytterligare två stora företag. Det är Honeywell och Sibelco som flyttar hit.