12/5 2017

Pärla tillsammans med oss!

Nu i maj kör Ung Cancer kampanjen ”Tillsammans gör vi skillnad” som innebär att alla,
oavsett förutsättningar, kan vara med och bidra. Vi gör det för att ingen ung vuxen som
lever med eller nära cancer ska behöva kämpa ensam...