25/10 2011

Rivningen av mellanskeppet avslutad

Rivningen av mellanskeppet är avslutad och de nya entréerna börjar ta form.