24/6 2019

Samma vårdcentral – men nytt namn!

Vårdcentralen på Pedagogen Park, som tidigare hette Allemanshälsan, har nu bytt namn till Omtanken.