16/3 2020

Till våra hyresgäster på Pedagogen Park

När det gäller felanmälan av lokaler på Pedagogen Park så vill vi informera om att vi, med anledning av det rådande läget med virusspridningen, kommer att låta ärenden som inte är av akut karaktär vänta.