12/4 2024

Tillfällig flytt av busshållplats Jolen Norra

Då byggnationen av Parkhus 4 är inne i sitt slutskede så behöver markarbeten nu utföras. Detta medför att busshållplatsen Jolen Norra kommer behöva flyttas ca 50 meter väster ut längs Frölundagatan.