21/1 2020

Vad händer med Åby-badet?

Nu rivs Åbybadet och en ny fin anläggning väntas stå klar 2023. Läs hela GP-artikeln om Åbybadet här.