7/10 2016

Vad tycker du om Mölndal som cykelstad?

Mölndals stad arbetar för att öka cyklandet. Staden bygger bland annat ut cykelvägnätet, förbättrar vinterväghållningen och genomför kampanjer för ökad cykling. För att lyckas ännu bättre behöver staden din hjälp att följa upp sitt arbete.