21/2 2020

Fredagens lunchföreläsning inställd!

Med tanke på det rådande läget med corona-viruset så har vi beslutat att ställa in den föreläsning som vi skulle ha haft den 6 mars. Vi tycker att det känns fel att samla många människor på en liten yta med anledning av det rådande läget.